27.05.2024

Как сказала Евгения Гуцул: » Была рада в очередной раз встретиться с нашими юными артистами, которые радуют нас своим творчеством и с каждым днем растут в профессиональном плане.

Костюмы для наших танцоров были сшиты при финансовой поддержке Исполнительного комитета — это наш очередной вклад в развитие гагаузской культуры и творческого потенциала наших детей.

В память об основателе коллектива, кавалере Ордена «Mihail Çakir» Михаиле Савастине, воспитанники коллектива настроены покорять новые вершины. Мы поддержим их и поможем участвовать в фестивалях и чемпионатах национального и международного уровня.

***20 çift milli rubası büün verdik Valkaneş kasabasının «Yıldızlar» oyun kolektivinä.

Sevindim taa bir kerä buluşmaa bu genç artistlärlän, angıları bizi gözäl oyunnarlan sevindirer hem git-didä üüsek profesional uuruna kalkınêr.

Oyuncularımıza deyni rubalar dikilmiş Bakannık komitetin tarafından finans yardımınnan – bu gagauz kulturasının ilerlemesi için hem uşakların yaradıcılık potențialını açmak için bir küçük, ama lääzımnı adım.

Kolektivin kurucusuydu «Mihail Çakir» ordeninnän ödüllenmiş Mihail Savastin. Onun adını hatırlamaa deyni oyuncular hazır taa zeedä çalışmaa. Onnara yardım edecez herzaman respublika uurunda hem halklararası festivallerindä hem çempionatlarında pay almaa. «

      Поделиться: