22.02.2024

«Zolotaya lira» festival yarışması uşaklara hem gençlerä deyni verer kolaylık muzıka becermeklerini göstermää. Valkaneş kasabasının muzıka okulun öndercisi, fleyta üüredici Mariya Çerneva konţerdä üürenicilerini götürdü. Artöm Rusev onnarın birisi, oluşa katılmak için o üüredicisinnän paylaştılar. Festival Kişinövda geçti.

      Поделиться: